غوغای سرد سکوت

نمایشگاه پوسترهای مفهومی

تیرماه ۱۳۸۸

بندرعباس

عکس ها : حسن بردال / روح ا.. بلوچی

در همین باره :

سیاورشن

رنگ مگازین

راز سر به مهر

اپی

مردمک
 

اجرای تکنوازی گیتار : محسن آزاد بخش

چهارشنبه ۲۴ تیرماه

 عکس اجراء : محمد نفیسی