گرسنگی زیر سفر

یک اثر مفهومی از احمد کارگران

 

هنر مفهومی یا کانسپچوال آرت گرایشی از هنرهای بصری است که با استفاده از مواد و مصالح موجود سعی می کند مفهومی را به بیننده انتقال دهد، این مفهوم بنا به شرایط و وضعیت زمانه ی خود می تواند دارای تاویلی مشخص یا تعلیق در تاویل باشد .

این اثر صاحب  تاویلی چند بعدی است که مخاطب در مواجهه با آن بنا به مدلولات موقعیتی خود به تفسیر آن می پردازد ، در اجرای این اثر سعی شد از نظر و مشارکت مردم در راستای تکمیل آن استفاده شود بنابراین از آنان خواسته شد تا با استفاده از خاک سرخ جزیره هرمز  ( گٍلَک ) در دایره بیرونی اثر نظرات و یا سئوالات خود را بنویسند .

 

 

 

برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک کنید

بیشتر ...